Reset Password

Rezervirajte smještaj
Advanced Search
Your search results

O nama

Poslovnica: 
Turistička agencija VENTUS TOURS
Škopaljska 57, 53291 Novalja, Hrvatska
ID: HR-AB-51-081075747

Mob.: +385 (0)99 4249 414
E-mail: info@ventus-tours.com

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 09:00 – 22:00 (30.05. – 15.09.)

Sjedište:
ADRIA MARIS d.o.o.
Duvanjska 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 78610417450